Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2020

Ze względu na wprowadzony stan epidemii Ministerstwo Klimatu, wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, organizuje warsztaty on-line 
„Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.