Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.