Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Drodzy Rodzice!
 
Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy Państwu ofertę ubezpieczenia dziecka od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. Składka na ubezpieczenie płatna do końca pażdziernika 2020 r. w kwocie 50 zł. u wychowawcy klasy.
 
Poniżej zamieszczamy następujące linki: