Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Akcja #sadziMY

Uczniowie SP w Zahutyniu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY

Klasa V i VI SP w Zahutyniu włączyła się do ogólnopolskiej  Akcji  #sadziMY i posadź własne drzewko! W piątek, uczniowie pod opieką nauczycieli, zasadzili przy szkole sadzonki 8 lip, które otrzymali w prezencie od nadleśnictwa. Wszyscy wiemy, że lasy i drzewa zapewniają nam tlen i likwidują zanieczyszczenia, wpływają korzystnie na klimat, ale też na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. A posadzone przez nas lipy - to jedne z najpiękniejszych, najbardziej użytecznych i najdłużej żyjących drzew, jakie możemy spotkać w naszym kraju. Niegdyś, gdy lipa kwitła, było to wydarzenie tak ważne, że pierwszy miesiąc dzisiejszych wakacji zawdzięcza mu miano. W ogóle w tradycji ludowej lipa funkcjonowała jako symbol religii chrześcijańskich oraz ludowych wierzeń i zabobonów. Stąd dziś, spacerując po wiejskich zakątkach, możemy natknąć się na samotne lipy. Oznaczano nimi granice wsi i skrzyżowania dróg - miały strzec przed złem, wieszano na nich kapliczki przydrożne i sadzono na cmentarzach oraz koło domu, kiedy matce szczęśliwie udało się urodzić córkę. Mimo, że czasem wysiłek  wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce stale przybywa. Zajmują one jużblisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Akcję oficjalnie zainaugurowali  18.09.20 Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, którzy wzięli  udział w odnawianiu powierzchni na terenie leśnictwa Kłodno w Nadleśnictwie Lipusz, najbardziej zniszczonym przez „huragan 100-lecia” w sierpniu 2017 r.