Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020”

„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Tegoroczna akcja sprzątania świata przebiegała   pod hasłem:  „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.  We wtorek 22.09.2020 r. uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach poprzednich, przyłączyli się do akcji. Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę  wraz z nauczycielami, wyruszyli zaopatrzeni w rękawiczki ochronne oraz worki na smieci w miejsca wyznaczone do posprzątania. Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała pani Beata Iwanowska, która wspierał pan Dariusz Czech. Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zbierali i segregowali do worków odpady, wśród których przewagę stanowił papier, plastik oraz szkło.  Wysprzatano teren objęty akcją:

 Klasa I i klasa II  -  obejście Szkoły

 Klasa III               - plac zabaw

 Klasa IV i V          - drogę do kościoła i parking

 Klasa VI               - boisko szkolne

 Następnie w klasach obejrzano filmy edukacyjne:

       1. "Drugie życie butelki Petulki"

       2. "Segregujemy dla przyszłości"

Przedsięwziecie przyczyniło się do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.