Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line dla ucznia:

Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line dla ucznia:

1. Udział w zajęciach on-line jest obowiązkowy.

2. Uczeń powinien zalogować się na lekcje o właściwej godzinie.

3. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia  lekcji on-line przez nauczyciela, praca ucznia w ramach lekcji będzie opierać się na materiałach udostępnionych w dzienniku Librus.

4. Plan lekcji on-line umieszczony jest w kalendarzu aplikacji TEAMS.

6. Zasady komunikowania się podczas lekcji on-line:

  • Logujemy się do aplikacji TEAMS za pomocą otrzymanego loginu i hasła.
  • Wyłączamy mikrofony w trakcie lekcji.
  • Mikrofon włączamy, gdy nauczyciel udzieli nam głosu.
  • Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie.
  •  Pytania zadajemy na czacie lub czekamy, aż nauczyciel odda nam głos.

 7. Do lekcji przygotuj zeszyt, podręcznik, przybory szkolne i inne materiały, które zleci nauczyciel.

 

 Zabronione jest robienie zdjęć, rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie.