Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Kondolencje i wyrazy współczucia!

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."  ks. Jan Twardowski
Wyrazy głębokiego współczucia  Panu Arturowi Krzywdzie  z powodu śmierci Taty  składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, Pracownicy i Uczniowie  SP.