Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Zakręcona akcja etap II

Zakończyliśmy II etap akcji zbierania nakrętek zainicjowaną przez  Koło Wolontariatu   pod przewodnictwem Ojca Proboszcza Tomasza Woźnego. Uczniowie nadal odpowiadają na apel o pomoc dla zmagającego się z chorobą Pana Adama Hnizdur. Do naszego apelu o pomoc w zbieraniu nakrętek dołączyli tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Porażu i Szkoły Podstawowej w Łukowem. W ciągu kolejnego miesiąca udało się zebrać kilkanaście worków nakrętek (ilość 13 sztuk), które zostały przekazane  Pani Basi Hnizdur - mamie pana Adama. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na pomoc w leczeniu mężczyzny. Zachęcamy wszystkich do dalszej pomocy. Dziękujemy za ogromne ilości nakrętek: Pani Basi Banas-Wójcik, Pani Dyrektor Annie Grochowiance oraz uczniom Szkoły Podstawowej  w  Łukowem, Pani Joannie Pisuli wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w  Porażu oraz  Przewodniczącejj Rady Rodziców - Pani  Anecie  Szczepek.   Dziękujemy Wszystkim którzy dostarczyli nakrętki dla Adama. ZBIERAMY NADALUśmiech