Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.