Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Warsztaty z prezenterem radiowym - Panem Krystianem Tyrańskim

Uczniowie klasy VI podczas warsztatu z prezenterem radiowym Krystianem Tyrańskim w ramach konkursu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych pt.: "Zostań medialnym ambasadorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego - dzikiego królestwa rysia Pędzelka".