Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Dzień Kobiet

„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!

Taki dzień raz w roku się zdarza,

Gdy 8 Marca z gwarem wiosny,

Wytryśnie z kartek kalendarza”.

W dniu 8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Z tej okazji odświetnie ubrani chłopcy z oddziału przedszkolnego i z klas I - III złożyli wszystkim paniom  i dziewczynkom  najserdeczniejsze życzeni,  obdarowali je  kwiatami i słodkimi upominkami, a także przygotowali krótką część artystyczną.