Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Przedszkolaki uczciły majowe święta narodowe

Przedszkolaki podczas cyklu zajęć budowały wiedzę o Ojczyźnie.

Przedszkolaki podczas cyklu zajęć budowały wiedzę o Ojczyźnie. Obejrzały projekcję filmu o powstaniu Polski, wysłuchały legendę związaną ze stolicą Polski, wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik: mapę Polski, flagę, godło, herb Warszawy oraz poznały wydarzenia historyczne związane z Konstytucją 3 Maja. Następnie zaprezentowały przedstawienie, podczas którego   z dumą trzymały w rękach biało- czerwone flagi.