Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Dzień Strażaka

Strażakom -   życzymy z okazji przypadającego 4 maja ich święta tylu powrotów, ile wyjazdów oraz wszystkiego co najlepsze - osobiście i zawodowo. I dziękujemy za wszystko!

W poniedziałek  3 maja, w czasie sumy odpustowej w kościele parafialnym w związku z wypadającym 4 maja Dniem Strażaka, wszyscy  modlili się za naszych strażaków z OSP w Zahutyniu. Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, św. Floriana. Święto było okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom za ich niebezpieczną i szlachetna  pracę.  Dyrektor szkoły Małgorzata Wasylczyszyn oraz dzieci złożyły strażakom najserdeczniejsze życzenia. Uczniowie naszej szkoły: Marta Bal, Emilka Kołton ,Patrycja Nowak i  Miłosz Czubek, przygotowani przez panią Dorotę Filipowicz recytowali wiersze wyrażając podziękowanie i szacunek dla pracy strażaków.  Radna miejscowości – pani Aneta Szczepek prócz życzeń na ręce prezesa OSP – pana Edwarda Fala złożyła tablicę z nazwą jednostki na nowo budowaną  remizę.