Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Olimpiada OLIMPUSEK - klasy 1-3 (wyniki)

Uczniowie klas I-III wzięli udział w Olimpiadzie OLIMPUSEK. Sesja zimowa przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

KLASA 1

Dyplom laureata- Antonina Woźniczak

Dyplom uznania- Marta Bal

 

KLASA 2

Dyplom laureata - Karol Kapcia

Dyplom laureata - Patrycja Nowak

Dyplom laureata - Emilia Kołton

 

KLASA 3

Dyplom laureata-Kacper Ciupa

Dyplom laureata -Igor Piasta

Dyplom laureata –Piotr Ryniak

Dyplom laureata-Orest Szmyd

Dyplom uznania -Miłosz Czubek

Dyplom uznania -Fal Milena

Dyplom uznania -Pelc Zuzanna

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!