Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Harmonogram zajęć hybrydowych od 17 maja

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowany został harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.

Realizując jego wytyczne ustalam harmonogram działalności szkoły.

Oddział przedszkolny i uczniowie klas 1-3 kontynuują naukę w szkole bez zmian.

Przychodzą na zajęcia lekcyjne do szkoły i pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

Od 17 maja 2021r. klasy 4 - 6 zaczynają realizować nauczanie hybrydowe.  System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Klasy 4 – 6  pracują według następującego planu:

 

I tydzień: 

17 ( poniedziałek ), 18 ( wtorek), 19 ( środa) maja 2021r. :  Klasa 4 i 5 przychodzą do szkoły na nauczanie stacjonarne, Klasa 6 na zdalnym.

20 ( czwartek), 21(piątek) maja 2021r.   -  Klasa 6 przychodzi do szkoły na nauczanie stacjonarne, klasy 4 i 5  na zdalnym.

 

II tydzień:

24 ( poniedziałek ), 25 ( wtorek), 26 ( środa) maja 2021r. :  Klasa 6 przychodzi do szkoły na nauczanie stacjonarne, Klasa 4 I 5 na zdalnym.

27 ( czwartek), 28(piątek) maja 2021r.   -  Klasa  4 i 5  przychodzi do szkoły na nauczanie stacjonarne, klasy 6 na zdalnym.

31 maja 2021 r. wszystkie klasy uczą się stacjonarnie.