Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Podziękowanie za udział w zrzutce

Za pomoc, życzliwość i wsparcie – DZIĘKUJEMY!
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu
składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przyłączenie się do zrzutki na sztandar szkolny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom oraz instytucjom zaangażowanym w naszą akcję – bez Waszej przychylnej postawy cel akcji nie byłby osiągnięty.
Razem zebraliśmy kwotę6 020 złotych.
Przeznaczymy ją na sztandar, który stanie się symbolem szkoły, przypomni historię naszej miejscowości oraz kraju, uświetni najważniejsze uroczystości szkolne.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Dziękujemy!