Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Kronika Szkolnej Kasy Oszczędności na rok szkolny 2020/21

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

 Celem Szkolnej Kasy Oszczędności jest:

 - propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami

- przyzwyczajanie do wytrwałości w oszczędzaniu

- pozyskiwanie nowych członków.

 

  

W roku szkolnym 2020/2021  odbywa się konkurs 
 

 „Mistrz oszczędzania”

 Wynik konkursu ogłosimy pod koniec roku szkolnego.

Poniżej prezentacja w formacie pliku pdf:

 

Kronika Szkolnej Kasy Oszczędności - prezentacja