Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Program Szczepień Nastolatków - Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice!
W związku rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego oraz powrotem naszych dzieci do nauki stacjonarnej prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu Szczepień Nastolatków.

 Informujemy rodziców o możliwości szczepień przeciwko Covid -19 uczniów w wieku 12-15 lat w miesiącu wrześniu 2021 roku.  Szczegółowe informacje znajdują się w niżej podanych załącznikach. Osoby chętne proszone będą o wypełnienie deklaracji, które zostaną przekazane przez wychowawców klas.  

 Harmonogram szczepień: 

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:
I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze  i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat--informacje-dla-szkol-i-placowek

 https://youtu.be/wsMqhBEaUxM