Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Narodowe Czytanie 2021 - "Moralność pani Dulskiej " Gabrieli Zapolskiej

Na lekturę tegorocznej, jubileuszowej, dziesiątej edycji wybrana została „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.  W role postaci  z utworu wcielili się  nauczyciele.

Akcja „Narodowe Czytanie” zapoczątkowana została w 2012 roku. Jej celem jest promowanie polskiej literatury, której fragmenty odczytywane są w miejscach publicznych oraz środkach masowego przekazu. Do tej pory czytane były: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Dzieła” Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa,  „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego czy „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W tym roku „lekturą obowiązującą” na Narodowym Czytaniu będzie sztuka Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Czytanie odbędzie się 3 września w sali gimnastycznej szkoły o godzinie 11.30. Na lekturę tegorocznej, jubileuszowej, dziesiątej edycji wybrana została „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

 

 edupolis | Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”