Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Zapisy na obiady i do świetlicy szkolnej !

Szanowni Rodzice!

Zapisy do świetlicy szkolnej i na posiłki na rok szkolny 2021/2022 odbywają się do 6 września 2021 r. Uzupełnioną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły (karty do pobrania na stronie szkoły w zakładce Świetlica lub w sekretariacie szkoły). 

 

Posiłki w szkole będą wydawane od 6 września 2021 r. i cena za jeden obiad wynosi 4,50 zł. Zapisy na posiłki u Pani Danusi. Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka na obiedzie pod numer telefonu 504853904.  Za niezgłoszone nieobecności na obiedzie nie będą zwracane opłaty

 

 

Link do pobrania karty zapisu do świetlicy - pobierz