Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

VII Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Zahutyniu wzięli udział w VII Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału. Dlatego też w naszej szkole zorganizowany został pokaz oraz zajęcia praktyczne przybliżające uczniom zasady prawidłowej resuscytacji. Zaproszony gość- ratownik medyczny Pan Marcin Woźniczak, z pasją i zaangażowaniem objaśniał zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca. Uczniowie mieli możliwość nauki i treningu masażu serca oraz sztucznego oddychania na szkolnym fantomie. Nabyte umiejętności, które będą doskonalone na lekcjach m. inn. przyrody, biologii i wychowania fizycznego, pozwolą im prawidłowo i skutecznie prowadzić resuscytację w razie konieczności jej wykonania.
Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Woźniczakowi za przeprowadzony wykład, pokaz i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.