Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Pierwszak - brzmi dumnie

W dniu 29 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. To był wyjątkowy dzień. W niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności rodziców, pracowników szkoły, starszych kolegów i dzieci przedszkolnych, pierwszacy ślubowali uroczyście być dobrymi, uczciwymi i koleżeńskimi, dbać o dobre imię klasy i szkoły, szanować rodziców i nauczycieli, kochać swoją Ojczyznę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Zanim jednak dzieci zostały przyjęte w poczet uczniów, zaprezentowały to, czego już nauczyły się w szkole. Odświętnie ubrane, bardzo przejęte śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz udzielały odpowiedzi na szereg pytań, każde dziecko kilka słów powiedziało o sobie. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Dzieci wykazały się wiedzą dotyczącą naszego kraju, symboli narodowych, zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni, zasad zachowania w szkole. Swoim występem i postawą udowodnili, że w pełni zasługują na miano pierwszoklasisty. W części artystycznej wystąpili także uczniowie klasy II i III, którzy przywitali swoich młodszych kolegów ciepłym słowem, piosenką i wierszem, poddali ich próbie, która polegała na wypiciu z uśmiechem na ustach „eliksiru wiedzy”. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów „wielkim ołówkiem" którego dokonała dyrektor szkoły Pani Wanda Izdebska. Równie ważnym kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie plecaków i ich zawartości przez o. Proboszcza Tomasza Woźnego. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów, upominków przygotowanych przez rodziców, kolegów z klasy drugiej i trzeciej oraz wychowawcy. Po części oficjalnej uczniowie klas młodszych zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!