Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Święto Szkoły

Od momentu nadania szkole imienia niezwykle uroczyście celebrujemy ten dzień. 8 listopada 2019 roku obchodziliśmy 1. rocznicę nadania szkole imienia Władysława Beliny- Prażmowskiego. Decyzją Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców ustalono, że corocznie w przeddzień Święta Niepodległości społeczność szkolna będzie obchodzić Święto Szkoły. Przygotowując się do obchodów, zgłębialiśmy czyny naszego Patrona, wprowadzaliśmy w klimat wartości, które reprezentował. Uczniowie nauczyli się  śpiewać piosenkę legionową napisaną przez Pawła Wójcikowskiego pt. „Piosnka o Belinie”. Patron był postacią niezwykłą, wybitną, wyróżniającą się osobowością, inteligencją, odwagą, patriotyzmem. Współcześnie jest również wzorem godnym naśladowania, doskonałym przykładem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz. Następnie uczestnicy przeszli do szkoły. Uroczystość w szkole zainaugurowała dyrektor szkoły - Pani Wanda Izdebska. Powitała   serdecznie wszystkich zgromadzonych na uroczystości, a szczególnie ciepło gości, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Zaszczycili nas: Pan Ernest Nowak – burmistrz MiG, Pan Wacław Krawczyk – dyrektor ZOS, Pani Aneta Szczepek - radna, Pani Elżbieta Szczupaczyńska – przewodnicząca KGW.

Po powitaniu szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, czyli odśpiewania 4 zwrotkowego hymnu narodowego o godzinie 11.11.  Następnie poszczególne oddziały klasowe zaprezentowały program artystyczny specjalnie przygotowany na te uroczystość. Widzowie docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi brawami. Po występach głos zabrali goście, którzy złożyli podziękowania za trud włożony w kształcenie i wychowanie uczniów oraz życzenia dalszej pomyślności oraz sukcesów całej społeczności szkolnej.  Było absolutnie rewelacyjnie! Dziękujemy za tak ciepłą atmosferę – wszyscy razem ją stworzyliśmy!