Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Pomagamy razem z OSP KSRG Zagórz

Dziękujemy  Wam Druhowie za dołączenie się do naszej akcji pomocy  dzieciom nieuleczalnie chorym z Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia  Sióstr Służebniczek w Brzozowie. Już 6 grudnia zostaną dostarczone Wasze

dary. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Cieszy nas fakt, że macie  DOBRE SERCA!

W tym roku jednostka OSP KSRG Zagórz włączyła się w akcję społeczną organizowaną przez Szkołę Podstawową im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu.  Szczegóły tej akcji dostępne są tutaj: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=506466273281169&id=149100042351129 

Członkowie  MDP dostarczali do remizy artykuły z listy , natomiast starsi koledzy wolne datki finansowe,  za które zostały zakupione brakujące produkty.  W dniu dzisiejszym wszystkie zebrane i zakupione przez nas artykuły zostały dostarczone do punktu zbiórki.  W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim którzy dołożyli swoją  cegiełkę do akcji oraz zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do  wsparcia tej inicjatywy.  Termin dostarczania produktów mija dnia 20.12.2019 r.