Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Otrzymaliśmy podziękowanie za przekazane dary rzeczowe na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie

Otrzymaliśmy podziękowanie za przekazane dary rzeczowe  dzieci chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym  przez  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  w Brzozowie. 

 

Pani Kamila Knuth inicjatorka akcji napisała:

Z całego serca chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy czynnie włączyli się w zbiórkę darów dla
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Nieuleczalnie Chorych w Brzozowie. A
szczególnie podziekowania kieruję do rodziców ze Szkoły Podstawowej w Zahutyniu im.Władysława
Beliny-Prażmowskiego,  pani Anety Szczepek,  OSP KSGR Zagórz, pani Anny
Ryniak, pani Eweliny Szewczyk, pani Izabeli Kopeć oraz wszystkich innych,  którzy
wspierali zbiórkę. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy ponad 2000
najpotrzebniejszych artykułów, które ułatwią życie dzieciom oraz siostrom
służebniczkom. Chciałabym też zaznaczyć,  że w domu jest ponad 60 dzieci, a
więc potrzeby są bardzo duże. Zbiórka produktów trwa przez cały rok,
więc bez względu czy są to święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy
zwykły dzień, dzieci potrzebują artykułów codziennego użytku. Jeszcze
raz dziękuję wszystkim i proszę o dalsze wsparcie i pomoc przez cały rok.
 
Pozdrawiam Knuth Kamila