Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Opłaty za posiłki za październik 2020

Prosimy o wpłaty gotówką  do dnia  07.10.2020 r.

Opłaty:

obiad -  szkoła  -  4,50 zł x 21 dni = 94,50 zł

obiad   - oddział przedszkolny -  4,50 x 22 dni  = 99 zł

śniadanie w oddziale  przedszkolnym  1,50 zł x 22 dni  = 33 zł

podwieczorki w oddziale  przedszkolnym     1,00 zł za dzień,  przed  dokonaniem płatności należy ustalić należność    u wychowawcy.