Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Organizacja pracy od 26 października 2020 r.

Szkoła zawiesza zajęcia stacjonarne w klasach IV – VI na okres od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

Uczniowie przechodzą na edukację zdalną. W tych klasach  nie zmieniamy planu lekcji, ani czasu trwania zajęć.

Wszystkie lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym. Podstawowymi narzędziami komunikacji/prowadzenia zajęć są: dziennik elektroniczny Librus oraz aplikacja TEAMS.

Oddział przedszkolny oraz klasy I – III funkcjonują na dotychczasowych zasadach.  W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych forma realizacji zajęć rewalidacyjnych w klasach IV-VI będzie ustalona indywidualnie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia.  

Czynne są świetlica i stołówka szkolna.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.