Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

„Szkoła do hymnu” 2020

Zapraszamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości tj. wtorek, 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zapraszamy uczniów i nauczycieli, do połączenia się za pomocą komunikatora Teams i zaśpiewania hymnu w formie on-line w danej klasie.

 

Szkoła do hymnu