Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 20201 r.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r., naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. 

Zajęcia on-line dla klas I - VI będą się odbywały się według dotychczasowego planu zajęć oraz   za pomocą platformy Teams. 

Wszelkiego rodzaju sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika, poczty e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowych sprawach osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.  

Informuję Państwa o możliwości nieodpłatnego wypożyczenia tabletów do nauki zdalnej. 

Proszę o systematyczne śledzenie komunikatów na e-dzienniku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Wasylczyszyn