Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Uczniowie klasy VI uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Uczniowie klasy VI  uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja złożeniem wiązanki pod Pomnikiem Powstańców  w Zagórzu. Szkołę reprezentowali uczniowie: Ewa Barzycka, Amelia Barbara  i Mateusz Szczepek pod opieką Pani Anety Szczepek – radnej naszej miejscowości. Gratulujemy!