Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Obchodzony corocznie 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku, które ustanowiono na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów do rad gmin, które odbyły się właśnie 27 maja 1990 roku. Z tej okazji na zaproszenie Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz Uczniów do szkoły przybyli przedstawiciele lokalnych władz  samorządowych: Pani Aneta Szczepek – radna Miasta  i Gminy Zagórz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz: Pan Jakub Osika - kierownik referatu promocji i małych projektów oraz Pan Jerzy Zuba - główny specjalista  d/s promocji i projektów. Program artystyczny „Moja mała ojczyzna”, który równocześnie był lekcją o samorządzie terytorialnym  przygotowały dzieci z klas I - III pod kierunkiem nauczycielek: Pani Beaty Iwanowskiej, Pani Wandy Izdebskiej, Pani Doroty Filipowicz. Lekcja składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła ojczyzny, gminy i miejscowości Zahutyń. Dzieci przedstawiły piosenki i wiersze o gminie oraz władzach samorządowych.   W drugiej części uczniowie zaprosili do rozmowy zaproszonych gości. Chcieli wiedzieć, jakie mieli marzenia w dzieciństwie, jak spędzali czas, kiedy byli dziećmi, jakie mieli ulubione filmy. Goście odpowiadali też na pytania związane z działalnością gminy. Podczas uroczystości przyznano honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły Panu Burmistrzowi Ernestowi Nowakowi oraz  Pani Radnej Anecie Szczepek - osobom, które swoimi działaniami i współpracą ze szkołą, przyczyniają się do jej coraz lepszego funkcjonowania. Galowe stroje  nadawały szczególną rangę tej uroczystości. Na koniec zaproszonym gościom wręczono  upominki. Na zakończenie  goście w imieniu samorządowców podziękowali za życzenia i cały przygotowany program artystyczny oraz przekazali dzieciom słodki upominek.