Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Matematycznej „MATART” i „MATFOTO”

GRATULACJE - SZYMON KOT !
W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 2 w Sanoku była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Matematycznej „MATART” i „MATFOTO”. Konkurs odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Celem konkursu było popularyzowanie form uczenia się poprzez tworzenie, rozwijanie kreatywności uczniów oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej związanej z matematyką.
Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej – wyklejanki
w klasach piątych uczniowie ruszyli w „Wakacje marzeń” w świecie trójkątów
szóstoklasiści zajmowali się parkietażami z zaprojektowanej przez siebie klepki.
uczniowie klas VII i VIII próbowali „uchwycić” matematykę w fotografii
W sumie na konkurs wpłynęło – 37 prac plastycznych
Kategoria – klasy V
I miejsce – Szymon Kot – SP Zahutyń – (opiekun Agnieszka Kulig),
Pracę konkursową parkietaż, wykonywał także Mateusz Szczepek.