Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

W dniu 22.06.2021 r.) w sali MGOKiS w Zagórzu obyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wysokie osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/21. W tym roku nagrodzony został    uczeń  klasy VI – Mateusz Szczepek - laureat konkursu Multitest z biologii,  laureat Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, najmłodszy uczestnik i zdobywca 7 miejsca w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej w latach 1917-1922”. Serdecznie gratulujemy Mateuszowi wysokich wyników w nauce! Nagrody niech będą zachętą, inspiracją oraz motywacją do nauki i udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach dla wszystkich uczniów.