Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek 25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele parafialnym o godzinie 8.00. Następnie cała społeczność szkolna zgromadziła się w szkolnej sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Małgorzata Wasylczyszyn   podsumowała mijający rok szkolny,   pogratulowała uczniom osiągniętych wyników w nauce, nauczycielom podziękowała za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy za 100% frekwencję. Podziękowania otrzymali również wspierający naszą szkołę rodzice. Akademię uświetniły występy uczniów oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.  Podczas uroczystości pożegnano udającego się do innej parafii O. Proboszcza Tomasza Woźnego. Na zakończenie głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodziców oraz Pani radna Aneta Szczepek.  Dziękując wszystkim nauczycielom złożyli na ręce Pani Dyrektor bukiet kwiatów. Po uroczystej akademii wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw. Wakacje czas zacząć…