Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Inauguracja roku szkolnego

Jeszcze nie dzwonek, ale dzwon w Kościele Parafialnym w Zahutyniu ogłosił koniec wakacji. Uczestnictwem we Mszy Św. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, dziękując za udane wakacje i prosząc o opiekę w nauce. Podczas  akademii rozpoczynającej rok szkolny pani Dyrektor powitała zebranych, przedstawiła grono nauczycielskie oraz przydział przedmiotów, wychowawstw oraz zaprosiła uczniów do zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i talentów.