Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

„Sprzątanie świata” pod hasłem „ Wyprawa-poprawa”

Dnia 18 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję  „Sprzątanie świata” pod hasłem „ Wyprawa-poprawa”. Klasy I, II i III wspólnie z członkami koła ekologicznego postanowili pokazać starszym kolegom oraz dorosłym mieszkańcom Zahutynia, że poradzą sobie z górą śmieci mieszczącą się na boisku sportowym w Zahutyniu, zgodnie ze słowami piosenki: „To nie wstyd o czystość dbać, wstydem jest brudzić zaśmiecać świat”. Młodzi ekolodzy w trakcie swoich spotkań przygotowali prace plastyczne wzywające do dbania o środowisko naturalne człowieka. Podczas  „Burzy mózgów” wymyślili hasła promujące postawy proekologiczne w najbliższym otoczeniu. Dzieci dokonały zwiadu i jednogłośnie orzekły, że boisko sportowe „Woła o ratunek”. Góry śmieci i zdewastowane ogrodzenie stało się naprawdę dużym wyzwaniem dla najmłodszych mieszkańców Zahutynia. W szkole przed wyjściem odbyła się pogadanka zwracająca uwagę na potrzebę dbania o środowisko naturalne. Na gazetce Małego Samorządu Szkolnego zostały umieszczone prace uczniów przypominające o zasadach dbania o czystość.  Uczniowie uzbrojeni w rękawice, worki i dobre chęci wspólnie wysprzątali wiejskie boisko, niestety ogrodzenia nie zdołali naprawić własnymi siłami. Na zakończenie akcji uczestnicy powiesili na ogrodzeniu specjalnie przygotowany plakat z apelem do wszystkich użytkowników boiska o zachowanie czystości. Po zakończeniu pracy dzieci z entuzjazmem biegały i bawiły się na boisku, mając nadzieję, że starsi koledzy oraz dorośli mieszkańcy Zahutynia zauważą pozytywne zmiany i uszanują pracę najmłodszych.  Chcemy, aby takie działania wpłynęły na wychowanie naszych dzieci, by w przyszłości dbały o naszą planetę!