Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

22 października w Szkole Podstawowej w Zahutyniu odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Sześciu kandydatów przedstawiło swoje programy i plakaty wyborcze. Cała społeczność szkolna zapoznała się z propozycjami i w czwartek odbyły się wybory. Komisja wyborcza: Sara Rutkowska i Wiktor Jara sprawnie przeprowadziła wybory. Prace komisji nadzorowała pani Anna Stawarz- opiekun MSU. Po przeliczeniu głosów stwierdzono co następuje:
1. Przewodniczącą MSU została Oliwia Juszczak- zdobyła 20 głosów.
2. Zastępcą przewodniczącej został Wiktor Szczepek- zdobył 19 głosów.
3. Sekretarzem została Emilia Rygiel- zdobyła 16 głosów.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz owocnej współpracy z opiekunem.