Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Wycieczka na Cmentarz Komunalny do Sanoka

3 listopada 2015 roku uczniowie klas I-III naszej szkoły wybrali się na Cmentarz Komunalny do Sanoka. Na teren cmentarza weszliśmy główną aleją przy ul. Rymanowskiej. Dzieci zobaczyły pośrodku starą kaplicę w centralnej części cmentarza. Po prawej przy Mauzoleum Ofiar II Wojny Światowej uczniowie zapalili znicze i odmówili modlitwę. Odwiedziliśmy również Kwaterę żołnierzy polskich, poległych w walkach o wyzwolenie Ojczyzny w latach 1918-1948. Następnie zapaliliśmy znicze pod Krzyżem Powstańców oraz pod  Pomnikiem Golgota Wschodu, który upamiętnia pochodzące z Sanoka i Ziemi Sanockiej ofiary zbrodni katyńskiej. Uczniowie mieli możliwość pooglądania nagrobków zabytkowych, podlegających ochronie prawnej, były to zarówno nagrobki indywidualne jak i rodzinne grobowce zbiorowe. Powróciliśmy do szkoły z postanowieniem, że za rok znowu wybierzemy się do pięknego, szczególnie w listopadzie, miejsca.