Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Kartki świąteczne - konkurs

W piątek 15 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród za wykonane kartki świąteczne. Wpłynęło 40 prac. W imieniu Pana Burmistrza Ernesta Nowaka wyróżnienia wręczyła pani Ewa Get - dyrektor ZOS. Nagrody książkowe otrzymało 16 szczęśliwców. Wśród nich znalazło się dwoje dzieci z oddziału przedszkolnego - z grupy Biedronek. Byli  to Nikola Bednarczyk i Szymon Kot. Prace zostały wykonane pod okiem wychowawcy pani Doroty Filipowicz. Gratulujemy.