Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Świętujemy Dzień KEN

Dzień KEN przypada 14 października i jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dzień Nauczyciela właściwie i poprawnie - Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. 14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. W przeddzień Święta Komisji Edukacji Narodowej, 13-go października, w naszej szkole zapanował wyjątkowy klimat. Salę gimnastyczną wypełnili uczniowie w galowych strojach, uśmiechnięci nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele, radny  - Pan Edward Wojnar  oraz Ojcowie z Klasztoru Misjonarzy Oblatów mający siedzibę w naszej miejscowości. Wszyscy zebrali się, by podziwiać występ uczniów i uczennic z poszczególnych klas. Były piosenki, piękne słowa wierszy i humorystyczne scenki  z życia klasy. Niektórzy ujawnili prawdziwe talenty aktorskie. Podczas uroczystości Dyrektor szkoły wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom.