Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika to wyjątkowa uroczystość w bibliotece, nic  więc dziwnego, że była dużym przeżyciem dla uczniów klasy pierwszej – nowych czytelników biblioteki w Szkole Podstawowej w Zahutyniu. Impreza odbyła się 30.11.2016 r. w bardzo miłej atmosferze, w obecności zaproszonych gości: dyrektor szkoły, wychowawczyni klasy III  wraz z uczniami oryginalnie i bajkowo przebranych. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z regulaminem wypożyczalni i korzystania ze zbiorów biblioteki. Starsi uczniowie przygotowali dla młodszych kolegów test znajomości literek, zagadki oraz przekazali prośby książek. Pierwszaki wykazały się bardzo dobrą znajomością treści baśni i  postaci bajkowych. Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika. Dzieci przyrzekły, że będą szanować książki. Na pamiątkę uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i zakładki do książek wykonane przez starszych kolegów. Uśmiechnięte buzie szkolnych czytelników pokazały, że czas spędzony z książką to świetna zabawa.