Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Dzień Babci i Dziadzia

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości  w naszej szkole  na stałe wpisany jest uroczysty Dzień Babci i Dziadzia. 13 stycznia, dzieci z przedszkola oraz klas I-III przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Wspaniała publiczność zgromadzona na sali gimnastycznej podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, przedstawiały scenki oraz  tańczyły wesołą polkę i dynamiczną sambę. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej. Wnuki podarowały im na pamiątkę wykonane w szkole laurki. W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem oraz kolędowali przy muzyce akordeonowej. Atmosfera była niezwykle miła i ciepła. Serdecznie dziękujemy mamom, które zaangażowały się  w pomoc przy organizacji tej imprezy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.