Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Komiks - Wielkanocna historyjka

20 kwietnia zostały wręczone nagrody w konkursie „Komiks - Wielkanocna historyjka”. Organizatorem był MDK w Sanoku. Wśród 120 prac nadesłanych z 20 placówek powiatów: sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego, wyróżnienie zdobyła uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Zahutyniu- Zosia Hołubowska. Bardzo serdecznie gratulujemy sukcesu.