Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

3 Maja

Delegacja Szkoły Podstawowej w Zahutyniu: Mateusz Szczepek, Julia Latusek i Oliwia Juszczak wraz z nauczycielami i rodzicami uczniów uczestniczyła dnia 3 maja 2017r. w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, która odbyła się w kościele parafialnym a Zagórzu. Po mszy złożono kwiaty przy pomniku na Starym Cmentarzu oddając hołd bohaterom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę.