Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

XVII Konkurs „Bieszczadok”

XVII Konkurs  „Bieszczadok” odbył się 17 maja. Organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku. Do konkursu zgłoszono  51 piosenek w 8 kategoriach. Konkurs patronatem honorowym objął Podkarpacki Kurator Oświaty. Uczennice Szkoły Podstawowej w Zahutyniu zostały docenione za swoje występy. Karolina Stabryła zajęła II miejsce, natomiast Ewa Barzycka otrzymała wyróżnienie. Szkołę reprezentowała również Oliwia Juszczak. Uczennice przygotowały panie: Beata Iwanowska i Anna Stawarz. Gratulujemy sukcesów.