Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Zakończenie roku szkolnego

W piątek 23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Obchody ostatniego dnia szkoły rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym o godzinie 8.00. Następnie cała społeczność szkolna zgromadziła się w szkolnej sali gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Gminy Zagórz Pan Ernest Nowak, Radny Pan Edward Wojnar, Dyrektor ZOS Pani Ewa Get, Ks. Proboszcz Adam Jaworski, Sołtys Zahutynia Pan Kamil Batruch, Prezes OSP w Zahutyniu Pan Edward Fal, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani Dyrektor Szkoły Wanda Izdebska oficjalnie przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Akademię uświetniły występy uczniów klasy I, II i III przygotowane przez uczniów pod kierunkiem  – Pani Anny Stawarz, Pani Beaty Iwanowskiej i Pani Doroty Filipowicz. W wakacyjny nastrój wprowadziło krótkie przedstawienie z wakacyjnymi piosenkami oraz wierszami. Przedszkolaki zaprezentowały się w  układzie tanecznym. Podczas uroczystości nie zabrakło również miejsca na podziękowania. Pani Dyrektor złożyła podziękowania władzom samorządowym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom obsługi za całoroczną współpracę, wsparcie i pomoc w podejmowanych działaniach na rzecz naszych uczniów. Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Ernest Nowak, który podziękował wszystkim zaangażowanym w sprawy oświaty, zwłaszcza uczniom za całoroczny trud i godne reprezentowanie szkoły oraz życzył wszystkim udanego i  bezpiecznego wypoczynku. Na zakończenie głos zabrali również przedstawiciele Rady Rodziców, którzy dziękując wszystkim nauczycielom złożyli na ręce Pani Dyrektor bukiety kwiatów. Po uroczystej akademii wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw. Wakacje czas zacząć…