Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Uwagi o samorządzie uczniowskim

 Jeśli zostałeś przewodniczącym i vice - przewodniczącym  Samorządu Klasowego lub Samorządu Szkolnego, to z pewnością cieszysz się sympatią swoich koleżanek i kolegów. Twoja funkcja łączy się z dużą odpowiedzialnością. 

Twoim zadaniem jest:

  •  Współpracować z przewodniczącym Samorządu Klasowego i wspierać go we wszystkich przedsięwzięciach.
  • Wraz z przewodniczącym reprezentować swoją klasę, czyli przemawiać w jej imieniu, załatwiać wszelkie problemy z nauczycielami i z dyrekcją, prosić, przepraszać, dziękować i składać życzenia.
  •  Być prawą ręka wychowawcy, tzn. zawsze pamiętać o przekazaniu klasie informacji, pomagać w organizowaniu klasowych akcji i imprez, itp.
  •  Przypominać wychowawcy i innym nauczycielom o wspólnych umowach, planach i imprezach.
  •  Przypominać klasie o ważnych datach i świętach, o których warto lub po prostu wypada pamiętać i coś przygotować, np. Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Tłusty Czwartek itp.
  •  Dbać o sprawne działanie wszystkich sekcji w klasie, czyli sprawdzać, czy np. plastycy zrobili odpowiednią gazetkę na czas, czy skarbnik zebrał oczekiwaną kwotę od wszystkich w klasie w przewidzianym terminie (może trzeba mu pomóc i przypomnieć coś komuś?)
  • Uczestniczyć wraz z przewodniczącym we wszystkich zebraniach Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i informować całą klasę o tym, jakie Samorząd Uczniowski organizuje akcje, imprezy, konkursy i co się dzieje na terenie szkoły.
  • W przypadku nieobecności przewodniczącego, przejąć wszystkie jego obowiązki.

   

Życzymy Ci efektywnej współpracy i wiele satysfakcji