Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Historia szkoły

Obecny budynek Szkoły Podstawowej w Zahutyniu został oddany do użytku w 1938 roku i nosił imię pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego (1888-1938), legionisty Józefa Piłsudskiego, organizatora pułku kawalerii legionowej, tzw. „Beliniaków”, zasłużonego w bojach legionów oraz twórcy I brygady kawalerii, na której czele stoczył wiele bitew w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami. Odznaczony był krzyżem Virtuti Militari  i 5-krotnie Krzyżem
Walecznych. Pułkownik Belina- Prażmowski, po wystąpieniu z wojska, w latach 1929 -1933 był prezydentem Krakowa, a w latach 1933-1937 – wojewodą lwowskim.
         Mieszkańcy Zahutynia podjęli decyzję o wybudowaniu nowej szkoły, ponieważ dotychczasowa, drewniana, o jednej izbie lekcyjnej, nie mogła pomieścić dużej liczby dzieci pragnących się uczyć. Budowa trwała kilka lat i w większości jej koszty ponosili mieszkańcy Zahutynia, którzy wszystkie prace budowlane wzięli na swoje barki. Do dzisiejszego dnia można  na strychu szkoły podziwiać niezwykle solidnie wykonaną więźbę dachową.
        W czasie działań wojennych w szkole mieścił się sztab wojenny żołnierzy niemieckich, a następnie radzieckich. Podczas prac remontowych odkryto na korytarzu  doskonale zachowane rysunki wykonane przez żołnierzy radzieckich, obrazujące klęskę Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej uczniowie rozpoczęli naukę w klasach łączonych. Kierownikiem szkoły został Władysław Maksymowicz. Ponieważ we wsi nie było kościoła, a dotychczasowa cerkiew została spalona podczas działań wojennych, jedna sala lekcyjna od strony południowej została zamieniona na kaplicę i odbywały się w niej nabożeństwa dla mieszkańców Zahutynia.
        Po śmierci kierownika szkoły, w 1958 roku kierownictwo objęła Bronisława Maksymowicz – za jej kadencji wykonano drobne bieżące remonty i ogrodzono działkę szkolną od strony drogi. Po przejściu na emeryturę Bronisławy Maksymowicz, w  roku 1965 funkcję kierownika szkoły objął Józef Bieniek i pełnił ją do roku 1974. Za jego kadencji prężnie działało Szkolne Koło Sportowe ukierunkowane na łyżwiarstwo szybkie. Co zimę budowano na boisku szkolnym lodowisko, gdzie dzieci stawiały pierwsze kroki na łyżwach. Pod kierunkiem Józefa Bienka łyżwiarze z Zahutynia wyróżniali się, zajmując I, II, III miejsca na Igrzyskach Zimowych w Sanoku, Nowym Targu i Zakopanem.
        W grudniu 1974 roku Józef Bieniek przeszedł do pracy w Wydziale Oświatyi Wychowania w Sanoku, gdzie objął funkcję wizytatora do spraw profilaktyki i resocjalizacji. Dyrektorem szkoły została Wanda Czapla. Ze względu na zmiany administracyjne, szkołę przyłączono do Sanoka i otrzymała ona pieczęć o treści: „Szkoła Podstawowa w Sanoku- Zahutyniu”. Następnie, w 1977 roku zaszły kolejne zmiany administracyjne. Zahutyń przeszedł z Sanoka do gminy Zagórz i szkoła stała się częścią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tarnawie Dolnej. W okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez Wandę Czaplę dokonano rozbudowy szkoły od strony południowej. Powiększono budynek o kotłownię, sanitariaty, szatnię i cztery sale lekcyjne. Wyburzono piece kaflowe, zainstalowano system centralnego ogrzewania.
         W 1991 roku, w wyniku konkursu, dyrektorem szkoły został dotychczasowy nauczyciel, Jerzy Sowa, który tę funkcję pełnił do 1996 roku. Od 1996 roku szkołę z powodzeniem prowadzi dyrektor Wanda Izdebska. W ciągu wielu lat kadencji pani dyrektor, wykonano ogrom prac inwestycyjnych i remontowych min. dokonano modernizacji kotłowni węglowej na gazową, dobudowano salę gimnastyczną, uruchomiono świetlicę i zaplecze kuchenne, wymieniono pokrycie dachowe, wymieniono wszystkie okna i drzwi, wykonano termomodernizację budynku, wybudowano plac zabaw, ogrodzono teren szkolny wraz z remontem istniejącego wcześniej ogrodzenia od strony drogi głównej. W salach lekcyjnych dokonano również wielu istotnych zmian. Z dniem 1 września 2012 r., w wyniku reformy szkolnictwa na terenie Gminy Zagórz, szkoła nasza została przekształcona w szkołę podstawową z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym. Po zaadaptowaniu pomieszczeń szkolnych do potrzeb dzieci 3 i 4 – letnich, uruchomiono w szkole dodatkowy oddział przedszkolny, 9-cio godzinny dla dzieci w tym wieku. Natomiast na mocy uchwały Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 marca 2018 r., z dniem 1 września 2018 r., szkoła nasza, zostaje przekształcona w szkołę podstawową obejmującą strukturę organizacyjną z klasami I-IV. W dniu 20 sierpnia Rada Miejska w Zagórzu Uchwałą nr LVII/344/2018 r.
nadaje Szkole Podstawowej imię Władysława Beliny-Prażmowskiego.

         Dziś szkoła liczy 80 lat i ma się coraz lepiej, na zewnątrz coraz młodsza i piękniejsza, wewnątrz tętniąca życiem.