Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

III Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej

27 listopada w Szkole Podstawowej w Łukowem odbył się III Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Mój Dom – Moja Ojczyzna” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Prezentowali się uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Rywalizowali w dwu kategoriach wiekowych. Naszą Szkołę reprezentował Mateusz Szczepek uczeń klasy V. Prezentacje uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie: hm. Krystyna Chowaniec – Komendant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej oraz p. Danuta Grega i p.Elżbieta Raus - Bibliotekarki MGBP w Zagórzu. Po wnikliwych przesłuchaniach, biorąc pod uwagę dobór i rozumienie tekstu, zaangażowanie emocjonalne, pomysłowość interpretacji, poprawność i ekspresję wypowiedzi, dykcję oraz opanowanie tekstu.