Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Wyniki oszczędzania w SKO

Na koniec  I semestru roku szkolnego 2017/18  

uczniowie zgromadzili ogółem na książeczce oszczędnościowej SKO - 2578,54 zł.

 

Najwięcej zaoszczędzili uczniowie klasy III - 1750 zł

Uczniowie klasy II - 795 zł

Uczniowie klasy I - 30 zł